طرح تتو قو روی کتف و بدن

طرح تتو پروانه روی مچ پا

تتو طرح گربه روی دست

نمونه طرح گرگ و ماه روی بازو

اینم یه تتوی بدن ظریف

طرح تتودخترانه روی دست

نقش حناروی دست

تتوزنانه مدل گل روی بازو

تاتوی بدن نقش حنابامدل های ژانویه وبسیار زیبا

تتو پروانه روی مچ دست

نمونه تتو روی ساعد دست

نمونه تتو روی انگشت دست

نمونه نقش حنا روی بدن

نقش حنا روی ساعد دو تا دست به شکل خورشید و ماه

تتو ساعد دست

تتو ساعت روی مچ دست

تتو گل روی ساعد

تتو جغد روی دست

تتو شیر روی پشت دست

طرح تتو عسکلت روی بازو

تتو روی ساعد دست عکس چشم و صورت

تتو ایران روی کمر

تتو نوشته مادر روی سینه

تاتو جمجمه روی انگشت دست

طرح حنا سفید روی دست

طرح حنا روی انگشت

تاتو پرنده روی دست

تاتو صلیب روی گردن

تاتو سه بعدی صلیب

تتو فیل روی بازو

تتو چهره زن روی بازو

طرح تتو گل و پروانه روی دست

طرح تتو شیر روی بازو

طرح تتو توپ و تاج روی بدن

نمونه طرح تتو قلب روی بازو

نمونه نقش حنا روی رون پا

نقش و طرح حنا روی پیشانی سر

طرح تتو پشت گوش

تتو درخت زندگی روی ساق دست

گالری تصاویر انواع مدل تتو و نقش حنا

نمایش جدیدترین، قشنگترین و جالب ترین تتو ها و نقش حنا های انجام شده توسط شما در درون سایت، که بوسیله این سایت عموم مردم می توانند از هنر شما آگاهی یابند

عکس مدل تتو

تتو به صورت های مختلفی اعم از موقت و زمان دار و دائم می باشد و شما تقریبا می توانید برروی تمامی نقاط بدن آن هارا انجام دهید

عکس مدل نقش حنا برروی بدن

برای کسانیکه فقط می خواهند نقشی برروی بدن خود داشته باشند و این نقش بعد از مدت کوتاهی پاک شود نقش حنا توصیه می گردد