آموزش انواع تتو

اموزش و انجام تمام تاتوهاي سه بعدي وحرفه اي،از اينجا طرح خودتون رو انتخاب كنيد

تتو ساعد دست

تتو ساعت روی مچ دست

تتو گل روی ساعد

تتو جغد روی دست

تتو شیر روی پشت دست

طرح تتو عسکلت روی بازو

تتو روی ساعد دست عکس چشم و صورت

تاتو سه بعدی صلیب

تتو فیل روی بازو

تتو چهره زن روی بازو

طرح تتو گل و پروانه روی دست

طرح تتو شیر روی بازو

طرح تتو توپ و تاج روی بدن

نمونه طرح تتو قلب روی بازو