رفع آفتاب سوختگی با گوجه فرنگی

رفع آفتاب سوختگی با گوجه فرنگی

رفع آفتاب سوختگی ☀️
👈🏻ویتامین A موجود درگوجه برای رفع آثار آفتاب سوختگی بسیار مناسب است
گوجه‌ فرنگی را برش زده یا رنده کنید، سپس به ناحیه ی سوخته بمالید صبر کنید تا خشک شود و بشویید