ماسک رفع لک خیار وجعفری

ماسک رفع لک خیار وجعفری

ماسک خیار وجعفری

۱خیار را له کرده وبا جعفری
خرد شده و روغن کنجد مخلوط کنید
این مخلوط را در بطری شیری ریخته
و ۳ روز در محلی تاریک نگه داشته
سپس استفاده نمائید