آرایش چشم قهوه ای

آرایش چشم قهوه ای

نکته
برای آرایش چشم قهوه ای میتوانید از هر رنگ سایه ای استفاده کنید. این رنگ چشم رنگی است که به شما این فرصت را میدهد که هم از سایه روشن و هم از سایه تیره استفاده کنید!