برای جوانتر دیده شدن رژ ملایم بزنید

برای جوانتر دیده شدن رژ ملایم بزنید

#برای_جوانتر_دیده_شدن_رژ_ملایم_بزنید

هرچقدر رژ لبی که می زنید تیره تر باشد، حجم لب های تان را کمتر و آنها را نازک تر و شمارا پیر تر نشان می دهد.