صورتتان را لیف نزنید

صورتتان را لیف نزنید

صورتتان را لیف نزنید

اگر برای خلاص شدن از شر جوش‌ها و باکتری‌ها وسوسه شدید صورتتان را لیف بکشید، این کار را نکنید ؛ شستشوی شدید سایشی صورت، باعث تحریک پوست و بدتر شدن جوش‌ می‌شود