روش جلوگیری از ریختن آرایش

روش جلوگیری از ریختن آرایش

از کانسیلرهای ضد آب استفاده کنید. کانسیلرهای ضد آب حتی در گرمای شدید هم سیاهی ها و لکه های پوست شما را می پوشاند.