چشم های پک کرده را چگونه آرایش کنیم

چشم های پک کرده را چگونه آرایش کنیم

اگر از چشم های پف کرده رنج می برید، سایه چشم کمی به کار ببرید. خط چشم باریکی بکشید یا اصلا نکشید. با این کار پف چشم شما کمتر به چشم می آید!