نکات مهم در آرایش لب 💋💋

نکات مهم در آرایش لب 💋💋

💄 رژ لب نزدن روی لب‌های ترک خورده
💄 لایه برداری کردن لب‌ها قبل از آرایش لب
💄 استفاده از خط لب
💄 استفاده درست از خط لب
💄 استفاده از رنگ مناسب پوست