خواص موز برای پوست

خواص موز برای پوست

موز یک آبرسان عالی برای پوست

75درصد موز ازآب تشکیل شده وبه همين علت ميتواند پوست را آبرسانی کند
علاوه براین باویتامین C وB6 از چین وچروک و شل شدن پوست جلوگیری می کند