درمان سنتی افتادگی گونه

درمان سنتی افتادگی گونه

#ترفند
افتادگی گونه

مواد لازم

عرق رازیانه ۲ واحد
عسل ۲واحد
سركه ‌انگورطبيعى ۱واحد
⅓ لیوان از این مخلوط را با کمی آب ترکیب كنيد و شب قبل از خواب میل نمایید