سایه اکلیلی برای چشم

سایه اکلیلی برای چشم

اگر دوست دارید که چشم هایتان بیشتر به چشم آیند، از اکلیل به عنوان سایه چشم استفاده کنید فقط باید آرایش باقی قسمت های صورت ساده باشد. این مدل برای میهمانی های شبانه مناسب است.